POLREGIO
Łódzki Zakład w Łodzi
EN57-612
94 51 2 120 951-0    PL-PREG
94 51 2 120 952-8    PL-PREG
94 51 2 120 953-6    PL-PREG

5B 6B 5B - 145 / 1966
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
G2 24.11.2001 ZNTK Mińsk Maz.
2R1 04.08.2006 PR Łódź
2P4/2 10.07.2014 PR Idzikowice
2P4/3 17.06.2020 ZNT Kruszewiec