POLREGIO
Wielkopolski Zakład w Poznaniu

ED72-021
94 51 2 130 293-5    PL-PREG
94 51 2 130 294-3    PL-PREG
94 51 2 130 295-0    PL-PREG
94 51 2 130 296-8    PL-PREG

5Bs 6Bs 6Bs 5Bs - 784 / 1996
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.12.1996PFW Wrocław
R305.10.2006NEWAG NS
R410.02.2012PESA Bydgoszcz