POLREGIO
Małopolski Zakład w Krakowie
EN57-2024 / ex. EN57-1436
94 51 2 122 766-0    PL-PREG
94 51 2 122 767-8    PL-PREG
94 51 2 122 768-6    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 970/314 / 1981
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R 19.09.2001 ZUT REMTRAK
G1+M 29.09.2006 NEWAG NS
1R1 08.02.2012 PR Łódź
1P4/2 19.03.2018 ZNT Kruszewiec