POLREGIO
Dolno¶l±ski Zak³ad we Wroc³awiu

EN57-1451
94 51 2 122 238-0    PL-PREG
94 51 2 122 239-8    PL-PREG
94 51 2 122 240-6    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 985/329 / 1981
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R11.02.1994ZNTK Mińsk Maz.
G110.12.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R117.11.2006PR £ód¼
1R223.11.2012PR £ód¼
1P4/322.01.2018ZNT Kruszewiec