POLREGIO
Warmińsko-Mazurski Zakład w Olsztynie
EN57-2042 / ex. EN57-1469
94 51 2 122 820-5    PL-PREG
94 51 2 122 821-3    PL-PREG
94 51 2 122 822-1    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 1003/347 / 1982
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 26.01.1982 PFW Wrocław
R9 30.11.1998 ZNTK Mińsk Maz.
R10 25.02.2002 PESA Bydgoszcz
G1+M 22.12.2006 NEWAG NS
1R1 27.03.2012 PR Łódź
1P4/2 30.12.2020 ZNT Kruszewiec