POLREGIO
Warmińsko-Mazurski Zakład w Olsztynie

EN57ALd-2228 / ex. EN57-1779
94 51 2 122 574-8    PL-PREG
94 51 2 122 575-5    PL-PREG
94 51 2 122 576-3    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 663/2228 / 1990
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R430.05.2003ZNTK Mińsk Maz.
R509.11.2006ZNTK Mińsk Maz.
R627.01.2012ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M07.02.2018ZNTK Mińsk Maz.