1. Naprawy rewizyjne P4 z przetargu na 39 ezt serii EN57 na lata 2011-2012 (zwyciźzca: konsorcjum PFL Fablok i ZNTKiM Gdańsk). W wyniku opó¼nień 10 ezt wykona³ ZNTK MM:


PFL Fablok (9+10):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
10.EN57-1282PR Kraków27.01.2012PFL Fablok1R2
11.EN57-1166PR Wroc³aw15.02.2012PFL Fablok1R3
12.EN57-1003PR Katowice29.02.2012PFL Fablok1R4
13.EN57-1276PR Bydgoszcz12.03.2012PFL Fablok1R2
14.EN57-1277PR Bydgoszcz31.03.2012PFL Fablok1R2
15.EN57-1164PR Wroc³aw25.04.2012PFL Fablok1R3
16.EN57-982PR Poznań23.05.2012PFL Fablok1R
17.EN57-1735PR Katowice19.06.2012PFL FablokR7
18.EN57-087PR Poznań24.07.2012PFL Fablok2R1
19.EN57-1333PR Lublin05.10.2012PFL Fablok1R2
ZNTKiM w Gdańsku (7+3):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
8.EN57-800PR Gdynia26.01.2012ZNTKiM w Gdańsku1R
9.EN57-897PR Gdynia29.02.2012ZNTKiM w Gdańsku1R10
10.EN57-676PR Bydgoszcz30.03.2012ZNTKiM w Gdańsku2R2
2. Naprawy g³ówne P5 z modernizacj± z przetargu na 5 lokomotyw serii EU07 w roku 2012:


ZNLE Gliwice (5):

Lp. Seria i numer Seria i numer po M Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EU07-046EP07-2001Centrala28.11.2012ZNLE GliwiceG2+M
2.EU07-235EP07-2002Centrala28.11.2012ZNLE GliwiceG2+M
3.EU07-189EP07-2003Centrala10.12.2012ZNLE GliwiceG2+M
4.EU07-232EP07-2004Centrala12.12.2012ZNLE GliwiceG2+M
5.EU07-226EP07-2005Centrala18.12.2012ZNLE GliwiceG2+M
3. Naprawy rewizyjne P4 wykonywane z róænych przetargów w roku 2012 w ZNTK Mińsk Maz.:


ZNTK Mińsk Maz. (49):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1017PR £ód¼16.01.2012ZNTK Mińsk Maz.1R6
2.EN57-1774PR Wroc³aw16.01.2012ZNTK Mińsk Maz.R6
3.EN57-843PR £ód¼17.01.2012ZNTK Mińsk Maz.1R7
4.EN57-959PR £ód¼23.01.2012ZNTK Mińsk Maz.1R
5.EN71-031PR Kraków25.01.2012ZNTK Mińsk Maz.1R
6.EN57-1339PR Bydgoszcz26.01.2012ZNTK Mińsk Maz.1R2
7.EN57-1779PR Szczecin27.01.2012ZNTK Mińsk Maz.R6
8.ED72-017PR Szczecin27.01.2012ZNTK Mińsk Maz.R4
9.EN57-1547PR Bia³ystok31.01.2012ZNTK Mińsk Maz.R9
10.EN57-1732PR Kraków31.01.2012ZNTK Mińsk Maz.R7
11.EN57-1783PR Bydgoszcz31.01.2012ZNTK Mińsk Maz.R7
12.ED72-006PR Szczecin09.02.2012ZNTK Mińsk Maz.R5
13.EN57-756PR Bydgoszcz10.02.2012ZNTK Mińsk Maz.1R8
14.EN57-658PR Bydgoszcz13.02.2012ZNTK Mińsk Maz.2R2
15.EN57-655PR Bydgoszcz17.02.2012ZNTK Mińsk Maz.2R1
16.EN57-887PR Bia³ystok20.02.2012ZNTK Mińsk Maz.1R
17.EN57-695PR Bydgoszcz22.02.2012ZNTK Mińsk Maz.2R1
18.ED72-010PR Kraków23.02.2012ZNTK Mińsk Maz.R5
19.EN57-918PR Olsztyn29.02.2012ZNTK Mińsk Maz.1R
20.EN57-990PR Katowice29.02.2012ZNTK Mińsk Maz.1R6
21.EN57-1677PR Wroc³aw29.02.2012ZNTK Mińsk Maz.R8
22.EN71-030PR Wroc³aw29.02.2012ZNTK Mińsk Maz.1R5
23.EN57-889PR Olsztyn05.03.2012ZNTK Mińsk Maz.1R6
24.EN57-931PR Olsztyn05.03.2012ZNTK Mińsk Maz.1R6
25.EN57-983PR Katowice07.03.2012ZNTK Mińsk Maz.1R4
26.EN57-886PR Olsztyn09.03.2012ZNTK Mińsk Maz.1R8
27.ED72-008PR Kraków09.03.2012ZNTK Mińsk Maz.R5
28.EN57-972PR Gdynia14.03.2012ZNTK Mińsk Maz.1R
29.EN57-1098PR Gdynia15.03.2012ZNTK Mińsk Maz.1R4
30.EN57-708PR Poznań22.03.2012ZNTK Mińsk Maz.1R9
31.EN57-1549PR Bia³ystok23.03.2012ZNTK Mińsk Maz.R9
32.EN57-1305PR Kraków31.03.2012ZNTK Mińsk Maz.1R3
33.EN57-1019PR £ód¼10.04.2012ZNTK Mińsk Maz.2R2
34.EN57-659PR Bydgoszcz25.04.2012ZNTK Mińsk Maz.2R2
35.EN57-770PR Bydgoszcz26.04.2012ZNTK Mińsk Maz.1R8
36.EN57-1235PR Szczecin26.04.2012ZNTK Mińsk Maz.1R3
37.EN57-842PR Poznań08.05.2012ZNTK Mińsk Maz.1R
38.EN71-015PR Kraków11.05.2012ZNTK Mińsk Maz.1R4
39.EN57-1015PR Poznań15.05.2012ZNTK Mińsk Maz.1R9
40.EN57-917PR Bydgoszcz26.05.2012ZNTK Mińsk Maz.1R8
41.EN57-1004PR Wroc³aw28.05.2012ZNTK Mińsk Maz.1R4
42.EN57-1030PR Poznań31.05.2012ZNTK Mińsk Maz.1R9
43.EN57-728PR Bydgoszcz29.06.2012ZNTK Mińsk Maz.1R9
44.EN57-801PR Rzeszów29.06.2012ZNTK Mińsk Maz.1R9
45.EN57-846PR Poznań29.06.2012ZNTK Mińsk Maz.1R
46.EN57-1612PR Lublin29.06.2012ZNTK Mińsk Maz.R8
47.EN57-1726PR Lublin13.07.2012ZNTK Mińsk Maz.R7
48.EN57-046PR Zielona Góra20.07.2012ZNTK Mińsk Maz.2R5
49.EN57-1018PR £ód¼16.08.2012ZNTK Mińsk Maz.1R5
4. Naprawy rewizyjne P4 z modernizacj± z przetargu na 32 ezt na lata 2012-2013 (zrobiono 31 - bez jednej ED72):


ZNTK Mińsk Maz. (14+17):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-606PR Poznań21.09.2012ZNTK Mińsk Maz.1R
2.EN57-022PR Wroc³aw28.09.2012ZNTK Mińsk Maz.2R5
3.EN57-2072PR Opole29.09.2012ZNTK Mińsk Maz.1R1+A
4.ED72-013PR Kraków29.09.2012ZNTK Mińsk Maz.R5
5.EN57-815PR Wroc³aw31.10.2012ZNTK Mińsk Maz.1R
6.EN57-895PR Opole31.10.2012ZNTK Mińsk Maz.1R5
7.EN57-984PR Poznań31.10.2012ZNTK Mińsk Maz.1R5
8.ED72-002PR Kraków31.10.2012ZNTK Mińsk Maz.R7
9.EN57-1751PR Wroc³aw29.11.2012ZNTK Mińsk Maz.R8
10.EN71-023PR Rzeszów30.11.2012ZNTK Mińsk Maz.1R9
11.EN57-1802PR Rzeszów12.12.2012ZNTK Mińsk Maz.R6
12.EN57-1686PR Lublin20.12.2012ZNTK Mińsk Maz.R8
13.EN71-004PR Kraków31.12.2012ZNTK Mińsk Maz.1R4
14.EN71-020PR Rzeszów31.12.2012ZNTK Mińsk Maz.1R4
5. Naprawy rewizyjne P4 wykonywane w PESA Bydgoszcz:


PESA Bydgoszcz (2):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ED72-021PR Poznań10.02.2012PESA BydgoszczR4
2.ED72-015PR Szczecin29.02.2012PESA BydgoszczR4
6. Naprawy rewizyjne P4 wykonywane w Tabor Szynowy Opole:


Tabor Szynowy Opole (12):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-753PR £ód¼31.01.2012T.S. Opole1R10
2.EN71-041PR Wroc³aw02.02.2012T.S. Opole1R6
3.EN57-805PR Bydgoszcz22.03.2012T.S. Opole1R8
4.EN57-1331PR £ód¼30.03.2012T.S. Opole1R3
5.EN57-942PR Kraków24.04.2012T.S. Opole1R6
6.EN57-119PR Zielona Góra17.07.2012T.S. Opole2R2
7.EN57-986PR Katowice17.07.2012T.S. Opole1R4
8.EN57-853PR Opole25.07.2012T.S. Opole1R10
9.EN57-844PR Katowice31.07.2012T.S. Opole1R
10.EN57-1001PR Katowice27.08.2012T.S. Opole1R5
11.EN57-857PR Zielona Góra13.09.2012T.S. Opole2R1
12.EN57-804PR Katowice28.09.2012T.S. Opole1R6
7. Naprawy rewizyjne P4 wykonywane w ZNTK Ole¶nica:


ZNTK Ole¶nica (5):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-910PR Wroc³aw16.04.2012ZNTK Ole¶nica1R7
2.EN57-907PR Wroc³aw23.05.2012ZNTK Ole¶nica1R5
3.EN57-674PR Szczecin07.08.2012ZNTK Ole¶nica2R1
4.EN57-928PR Szczecin17.09.2012ZNTK Ole¶nica1R7
5.EN57-767PR Poznań27.11.2012ZNTK Ole¶nica1R9
8. Naprawy rewizyjne P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRST S³upsk:


PR Gdynia (3):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-799PR Gdynia15.06.2012PR Gdynia2P4/1
2.EN57-962PR Gdynia13.08.2012PR Gdynia1P4/6
3.EN57-952PR Gdynia30.11.2012PR Gdynia1P4/7
9. Naprawy rewizyjne P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRST Czźstochowa:


PR Katowice (14):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1255PR Katowice16.01.2012PR Katowice1R2
2.EN57-1284PR Katowice31.01.2012PR Katowice1R2
3.EN57-1357PR Katowice27.02.2012PR Katowice1R2
4.EN57-1353PR Katowice30.03.2012PR Katowice1R2
5.EN57-1944PR Katowice13.04.2012PR KatowiceR5
6.EN57-130PR Katowice11.05.2012PR Katowice2R2
7.EN57-095PR Katowice18.05.2012PR Katowice2R2
8.EN57-110PR Katowice25.06.2012PR Katowice2R2
9.EN57-888PR Opole31.07.2012PR Katowice2R1
10.EN57-957PR Szczecin26.10.2012PR Katowice1R3
11.EN57-645PR Poznań23.11.2012PR Katowice2R2
12.EN57-1010PR £ód¼23.11.2012PR Katowice1R4
13.EN57-1400PR Rzeszów12.12.2012PR Katowice1R2
14.EN57-1095PR Bydgoszcz14.12.2012PR Katowice1R4
10. Naprawy rewizyjne P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRST I³awa:


PR Olsztyn (3):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-073PR Olsztyn14.06.2012PR Olsztyn2R2
2.EN57-701PR Olsztyn20.06.2012PR Olsztyn2R1
3.EN57-672PR Olsztyn17.08.2012PR Olsztyn2R1
11. Naprawy rewizyjne P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRST Idzikowice:


PR £ód¼ (75):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-2030PR Wroc³aw05.01.2012PR £ód¼1R1
2.EN57-2062PR Kraków12.01.2012PR £ód¼1R1
3.EN57-2036PR Katowice17.01.2012PR £ód¼1R1
4.EN57-2048PR Szczecin23.01.2012PR £ód¼1R1
5.EN57-2032PR Szczecin27.01.2012PR £ód¼1R1
6.EN57-2035PR Wroc³aw02.02.2012PR £ód¼1R1
7.EN57-2024PR Kraków08.02.2012PR £ód¼1R1
8.EN57-2040PR Wroc³aw15.02.2012PR £ód¼1R1
9.EN57-2037PR Katowice16.02.2012PR £ód¼1R1
10.EN57-2043PR Katowice22.02.2012PR £ód¼1R1
11.EN57-2069PR Szczecin24.02.2012PR £ód¼1R1
12.EN57-2044PR Katowice29.02.2012PR £ód¼1R1
13.EN57-2041PR Katowice06.03.2012PR £ód¼1R1
14.EN57-2045PR Katowice09.03.2012PR £ód¼1R1
15.EN57-872PR £ód¼21.03.2012PR £ód¼2R2
16.EN57-2046PR Wroc³aw23.03.2012PR £ód¼1R1
17.EN57-2042PR Kraków27.03.2012PR £ód¼1R1
18.EN57-2047PR Kraków30.03.2012PR £ód¼1R1
19.EN57-2058PR Szczecin06.04.2012PR £ód¼1R1
20.EN57-2060PR Katowice06.04.2012PR £ód¼1R1
21.EN57-2059PR Szczecin13.04.2012PR £ód¼1R1
22.EN57-2050PR £ód¼18.04.2012PR £ód¼1R1
23.EN57-2053PR Katowice23.04.2012PR £ód¼1R1
24.EN57-696PR £ód¼26.04.2012PR £ód¼2R2
25.EN57-840PR Kraków27.04.2012PR £ód¼2R1
26.EN57-2054PR £ód¼08.05.2012PR £ód¼1R1
27.EN57-1272PR Rzeszów11.05.2012PR £ód¼1R2
28.EN57-2057PR Szczecin21.05.2012PR £ód¼1R1
29.EN57-2052PR Szczecin23.05.2012PR £ód¼1R1
30.EN57-2056PR Katowice24.05.2012PR £ód¼1R1
31.EN57-1103PR Wroc³aw04.06.2012PR £ód¼1R4
32.EN57-1328PR Lublin06.06.2012PR £ód¼1R2
33.EN57-1267PR £ód¼12.06.2012PR £ód¼1R2
34.EN57-635PR Kraków18.06.2012PR £ód¼2R2
35.EN57-2063PR £ód¼21.06.2012PR £ód¼1R1
36.EN57-1442PR Lublin22.06.2012PR £ód¼1R2
37.EN57-1100PR Gdynia27.06.2012PR £ód¼1R5
38.EN57-683PR Zielona Góra02.07.2012PR £ód¼2R1
39.EN57-1129PR Olsztyn06.07.2012PR £ód¼1R2
40.EN57-1465PR Olsztyn13.07.2012PR £ód¼1R2
41.EN57-1320PR Kielce17.07.2012PR £ód¼1R2
42.EN57-1225PR Opole23.07.2012PR £ód¼1R2
43.EN57-716PR Gdynia25.07.2012PR £ód¼2R1
44.EN57-602PR Opole26.07.2012PR £ód¼2R1
45.EN57-1050PR Kraków01.08.2012PR £ód¼1R4
46.EN57-1074PR Kraków07.08.2012PR £ód¼1R4
47.EN57-944PR Wroc³aw10.08.2012PR £ód¼1R5
48.EN57-1240PR Rzeszów21.08.2012PR £ód¼1R3
49.EN57-1298PR Wroc³aw24.08.2012PR £ód¼1R4
50.EN57-1945PR Szczecin29.08.2012PR £ód¼R5
51.EN57-1254PR Kielce03.09.2012PR £ód¼1R2
52.EN57-1499PR Kielce06.09.2012PR £ód¼1R3
53.EN57-1380PR Gdynia11.09.2012PR £ód¼1R2
54.EN57-1205PR Rzeszów17.09.2012PR £ód¼1R2
55.EN57-2068PR Opole19.09.2012PR £ód¼1R1
56.EN57-205PR Opole25.09.2012PR £ód¼1R3
57.EN57-827PR Bydgoszcz28.09.2012PR £ód¼1R5
58.EN57-1158PR Wroc³aw04.10.2012PR £ód¼1R3
59.EN57-1446PR Wroc³aw09.10.2012PR £ód¼1R2
60.EN57-1776PR Szczecin15.10.2012PR £ód¼R7
61.EN57-1085PR Poznań18.10.2012PR £ód¼1R2
62.EN57-113PR Poznań24.10.2012PR £ód¼2R2
63.EN57-1096PR Bydgoszcz31.10.2012PR £ód¼1R4
64.EN57-1951PR Wroc³aw12.11.2012PR £ód¼R5
65.EN57-1423PR £ód¼14.11.2012PR £ód¼1R2
66.EN57-1142PR Rzeszów20.11.2012PR £ód¼1R3
67.EN57-1451PR £ód¼23.11.2012PR £ód¼1R2
68.EN57-1080PR Rzeszów30.11.2012PR £ód¼1R4
69.EN57-673PR Poznań03.12.2012PR £ód¼2R1
70.EN57-1278PR £ód¼05.12.2012PR £ód¼1R2
71.EN57-1407PR Opole10.12.2012PR £ód¼1R2
72.EN57-2071PR £ód¼12.12.2012PR £ód¼1R1
73.EN57-1418PR £ód¼18.12.2012PR £ód¼1R2
74.EN57-1379PR Lublin20.12.2012PR £ód¼1R2
75.EN57-1114PR Rzeszów31.12.2012PR £ód¼1R4