POLREGIO
Małopolski Zakład w Krakowie
ED72-013
94 51 2 130 261-2    PL-PREG
94 51 2 130 262-0    PL-PREG
94 51 2 130 263-8    PL-PREG
94 51 2 130 264-6    PL-PREG

5Bs 6Bs 6Bs 5Bs - 776 / 1995
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 27.03.1995 PFW Wrocław
R3 23.12.2005 T.S. Opole
R4 28.01.2009 ZNTK Mińsk Maz.
R5 29.09.2012 ZNTK Mińsk Maz.
P4/6 17.04.2020 ZNT Kruszewiec