POLREGIO
Opolski Zakład w Opolu
ED72Ac-101 / ex. ED72-006
94 51 2 140 995-3    PL-PREG
94 51 2 140 996-1    PL-PREG
94 51 2 140 997-9    PL-PREG
94 51 2 140 998-7    PL-PREG

5Bs 6Bs 6Bs 5Bs - 769/101 / 1994
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 23.03.1994 PFW Wrocław
R2 20.10.1999 ZNTK Mińsk Maz.
R3 29.09.2003 ZNTK Mińsk Maz.
R4 05.10.2007 ZUT REMTRAK
R5 09.02.2012 ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M 30.05.2018 ZNTK Mińsk Maz.