POLREGIO
Małopolski Zakład w Krakowie
EN71-015
94 51 2 130 125-9    PL-PREG
94 51 2 130 126-7    PL-PREG
94 51 2 130 127-5    PL-PREG
94 51 2 130 128-3    PL-PREG

5Bh 6Bh 6Bh 5Bh - 15 / 1976
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
G1 30.09.1994 ZNTK Mińsk Maz.
1R3 06.02.2007 NEWAG NS
1R4 11.05.2012 ZNTK Mińsk Maz.
1P4/5 30.05.2018 ZNT Kruszewiec