POLREGIO
Warmińsko-Mazurski Zak³ad w Olsztynie

EN57-1465
94 51 2 122 262-0    PL-PREG
94 51 2 122 263-8    PL-PREG
94 51 2 122 264-6    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 999/343 / 1981
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G114.07.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R127.03.2007PR £ód¼
1R213.07.2012PR £ód¼
1P4/305.09.2018PR Bydgoszcz