POLREGIO
Lubelski Zakład w Lublinie

EN57ALd-2236 / ex. EN57-1751
94 51 2 122 541-7    PL-PREG
94 51 2 122 542-5    PL-PREG
94 51 2 122 543-3    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 635/2236 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.27.06.1989PFW Wrocław
R616.10.2002ZNTK Mińsk Maz.
R717.03.2007ZUT REMTRAK
R829.11.2012ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M05.04.2018ZNTK Mińsk Maz.