POLREGIO
Małopolski Zakład w Krakowie
EN71-004
94 51 2 130 081-4    PL-PREG
94 51 2 130 082-2    PL-PREG
94 51 2 130 083-0    PL-PREG
94 51 2 130 084-8    PL-PREG

5Bh 6Bh 6Bh 5Bh - 4 / 1976
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
G1 29.03.1995 ZNTK Mińsk Maz.
1R3 28.06.2007 ZUT REMTRAK
1R4 31.12.2012 ZNTK Mińsk Maz.
1P4/5 20.11.2019 ZNT Kruszewiec