POLREGIO
£ódzki Zak³ad w £odzi

EN57-1278
94 51 2 121 977-4    PL-PREG
94 51 2 121 978-2    PL-PREG
94 51 2 121 979-0    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 812/156 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G115.10.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R121.08.2007PR £ód¼
1R205.12.2012PR £ód¼
1P4/327.07.2018ZNT Kruszewiec