POLREGIO z siedzibą w Warszawie
EN57-1400
94 51 2 122 157-2    PL-PREG
94 51 2 122 158-0    PL-PREG
94 51 2 122 159-8    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 934/278 / 1980
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
G1 29.06.2002 ZNTK Mińsk Maz.
1R1 18.04.2007 ZNTK Mińsk Maz.
1R2 12.12.2012 PR Katowice