POLREGIO
Opolski Zak³ad w Opolu

EN57-1423
94 51 2 122 208-3    PL-PREG
94 51 2 122 209-1    PL-PREG
94 51 2 122 210-9    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 957/301 / 1981
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G130.04.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R111.09.2007PR £ód¼
1R214.11.2012PR £ód¼
1P4/303.11.2017ZNT Kruszewiec