POLREGIO
Dolnośląski Zakład we Wrocławiu
EN57-2069 / ex. EN57-1480
94 51 2 122 901-3    PL-PREG
94 51 2 122 902-1    PL-PREG
94 51 2 122 903-9    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 1014/358 / 1982
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R10 12.12.2002 ZNTK Mińsk Maz.
G1+M 30.07.2007 PESA Bydgoszcz
1R1 24.02.2012 PR Łódź
1P4/2 05.02.2016 PR Idzikowice
1P4/3 28.06.2021 ZNT Kruszewiec