POLREGIO
Dolnośląski Zakład we Wrocławiu
ED72Ac-105 / ex. ED72-017
94 51 2 141 011-8    PL-PREG
94 51 2 141 012-6    PL-PREG
94 51 2 141 013-4    PL-PREG
94 51 2 141 014-2    PL-PREG

5Bs 6Bs 6Bs 5Bs - 780/105 / 1995
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.09.1995 PFW Wrocław
R2 24.06.2003 ZNTK Mińsk Maz.
R3 31.08.2007 ZUT REMTRAK
R4 27.01.2012 ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M 18.06.2018 ZNTK Mińsk Maz.