POLREGIO
Warmińsko-Mazurski Zak³ad w Olsztynie

EN57-1272
94 51 2 121 959-2    PL-PREG
94 51 2 121 960-0    PL-PREG
94 51 2 121 961-8    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 806/150 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G123.10.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R114.08.2007PR £ód¼
1R211.05.2012PR £ód¼
1P4/310.05.2018ZNT Kruszewiec