Przewozy Regionalne
Oddzia³ Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

EN57-1284
94 51 2 121 989-9    PL-PREG
94 51 2 121 990-7    PL-PREG
94 51 2 121 991-5    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 818/162 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.23.04.1979PFW Wroc³aw
R130.06.1980ZNTK Mińsk Maz.
G124.09.2001ZNTK Mińsk Maz.
1R124.11.2005PR £ód¼
1R231.01.2012PR Katowice
+++
19.06.2019