POLREGIO
Lubuski Zak³ad w Zielonej Górze

EN57-1418
94 51 2 122 196-0    PL-PREG
94 51 2 122 197-8    PL-PREG
94 51 2 122 198-6    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 952/296 / 1981
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G117.03.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R101.03.2007PR £ód¼
1R218.12.2012PR £ód¼
1P4/321.12.2017ZNT Kruszewiec