POLREGIO
Kujawsko-Pomorski Zak³ad w Bydgoszczy

EN57-1339
94 51 2 121 073-1    PL-PREG
94 51 2 121 074-9    PL-PREG
94 51 2 121 075-6    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 873/217 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G131.08.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R107.12.2005PR £ód¼
1R226.01.2012ZNTK Mińsk Maz.