POLREGIO
Warmińsko-Mazurski Zak³ad w Olsztynie

EN57-1945
94 51 2 122 676-1    PL-PREG
94 51 2 122 677-9    PL-PREG
94 51 2 122 678-7    PL-PREG

5Bm 6Bm 5Bm - 755 / 1992
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R331.10.2003ZNTK Mińsk Maz.
R430.08.2007ZNTK Mińsk Maz.
R529.08.2012PR £ód¼