POLREGIO z siedzibą w Warszawie
EN57-1446
94 51 2 122 229-9    PL-PREG
94 51 2 122 230-7    PL-PREG
94 51 2 122 231-5    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 980/324 / 1981
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 16.02.1983 ZNTK Mińsk Maz.
R2 04.06.1984 ZNTK Mińsk Maz.
S1 04.03.1986 ZNTK Mińsk Maz.
R3 07.07.1987 ZNTK Mińsk Maz.
R4 31.03.1989 MD Idzikowice
S2 22.05.1991 ZNTK Mińsk Maz.
R7 30.06.1994 ZNTK Mińsk Maz.
R8 10.08.1996 ZNTK Mińsk Maz.
R9 30.09.1999 ZNTK Mińsk Maz.
G1 30.06.2003 ZNTK Mińsk Maz.
1R1 18.07.2007 PR Łódź
1R2 09.10.2012 PR Łódź