Przewozy Regionalne
Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57-1030
94 51 2 121 641-6    PL-PREG
94 51 2 121 642-4    PL-PREG
94 51 2 121 643-2    PL-PREG

5B 6B 5B - 563 / 1974
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G129.04.1988ZNTK Mińsk Maz.
1R829.02.2008PESA Bydgoszcz
1R931.05.2012ZNTK Mińsk Maz.
PRZETARG
03.09.2018