1. Naprawy rewizyjne z przetargu na 69 ezt (zad. nr 1 i 2) na lata 2010-2011, które wygra³o konsorcjum NEWAG i ZNLE. W rzeczywisto¶ci wykonano naprawy 58 ezt EN57.


NEWAG Nowy S±cz (21+30):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-013PR Kraków13.08.2010NEWAG NS3R5
2.EN57-1040PR Wroc³aw27.08.2010NEWAG NS1R6
3.EN57-1054PR Wroc³aw31.08.2010NEWAG NS1R5
4.EN57-075PR Katowice12.10.2010NEWAG NS2R4
5.EN57-1697PR Kielce12.10.2010NEWAG NSR7
6.EN57-893PR Rzeszów13.10.2010NEWAG NS1R7
7.EN57-899PR Rzeszów13.10.2010NEWAG NS1R6
8.EN57-923PR Gdynia26.10.2010NEWAG NS1R7
9.EN57-829PR Poznań29.10.2010NEWAG NS1R
10.EN57-1765PR Lublin29.10.2010NEWAG NSR6
11.EN57-1083PR Szczecin30.10.2010NEWAG NS1R4
12.EN57-1671PR Opole23.11.2010NEWAG NSR8
13.EN57-732PR Szczecin29.11.2010NEWAG NS1R6
14.EN57-947PR Olsztyn30.11.2010NEWAG NS1R5
15.EN57-989PR Gdynia17.12.2010NEWAG NS1R5
16.EN57-1786PR Gdynia17.12.2010NEWAG NSR6
17.EN57-963PR Katowice20.12.2010NEWAG NS1R5
18.EN57-1020PR Katowice20.12.2010NEWAG NS1R5
19.EN57-1672PR Opole28.12.2010NEWAG NSR8
20.EN57-1075PR Kraków31.12.2010NEWAG NS1R4
21.EN57-1536PR Bia³ystok31.12.2010NEWAG NSR
ZNLE Gliwice (1+6):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-938PR Katowice22.12.2010ZNLE Gliwice1R7
2. Naprawy rewizyjne wykonywane z róænych przetargów w roku 2010 w ZNTK Mińsk Maz.:


ZNTK Mińsk Maz. (8):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ED72-014PR Kraków02.09.2010ZNTK Mińsk Maz.R4
2.EN57-1825PR £ód¼30.09.2010ZNTK Mińsk Maz.R6
3.ED72-019PR Poznań30.09.2010ZNTK Mińsk Maz.R4
4.EN57-1770PR £ód¼08.10.2010ZNTK Mińsk Maz.R
5.EN57-1768PR £ód¼15.10.2010ZNTK Mińsk Maz.R6
6.EN57-1769PR £ód¼28.10.2010ZNTK Mińsk Maz.R6
7.EN57-1543PR Bia³ystok18.11.2010ZNTK Mińsk Maz.R
9.ED72-007PR Szczecin22.12.2010ZNTK Mińsk Maz.R4
3. Naprawy rewizyjne wykonywane w ZUT REMTRAK w Idzikowicach:


ZUT REMTRAK Sp. z o.o. w Toruniu (5):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1444PR Kraków18.01.2010ZUT REMTRAKR10
2.EN57-1509PR Lublin12.02.2010ZUT REMTRAKR9
3.EN57-1818PR Bydgoszcz18.02.2010ZUT REMTRAKR7
4.EN57-614PR Katowice26.02.2010ZUT REMTRAK1R11
5.EN57-836PR Bydgoszcz17.03.2010ZUT REMTRAK1R6
4. Naprawy rewizyjne wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRST Czźstochowa:


PR Katowice (1):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1169PR Katowice13.10.2010PR Katowice1R1
5. Naprawy rewizyjne wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRST Idzikowice:


PR £ód¼ (55):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1703PR Wroc³aw13.01.2010PR £ód¼R6
2.EN57-1258PR Wroc³aw25.01.2010PR £ód¼1R1
3.EN57-1392PR Bydgoszcz29.01.2010PR £ód¼1R1
4.ED73-001PR £ód¼29.01.2010PR £ód¼R2
5.EN57-1708PR Lublin09.02.2010PR £ód¼R7
6.EN57-1710PR Lublin11.02.2010PR £ód¼R7
7.EN57-608PR Katowice17.02.2010PR £ód¼2R1
8.EN57-1316PR Olsztyn22.02.2010PR £ód¼1R1
9.EN57-1466PR Katowice26.02.2010PR £ód¼1R1
10.EN57-1131PR Wroc³aw05.03.2010PR £ód¼1R3
11.EN57-1310PR Opole16.03.2010PR £ód¼1R2
12.EN57-1456PR £ód¼23.03.2010PR £ód¼1R1
13.EN57-1243PR £ód¼30.03.2010PR £ód¼1R1
14.EN57-1256PR Kraków07.04.2010PR £ód¼1R1
15.EN57-921PR Wroc³aw14.04.2010PR £ód¼1R6
16.EN57-1281PR Szczecin19.04.2010PR £ód¼1R1
17.EN57-1047PR Wroc³aw26.04.2010PR £ód¼1R3
18.EN57-1711PR Lublin05.05.2010PR £ód¼R7
19.EN57-1234PR Opole12.05.2010PR £ód¼1R1
20.EN57-1342PR Olsztyn18.05.2010PR £ód¼1R1
21.EN57-1721PR Katowice25.05.2010PR £ód¼R6
22.EN57-1058PR Katowice01.06.2010PR £ód¼1R1
23.EN57-1247PR £ód¼10.06.2010PR £ód¼1R1
24.EN57-108PR Opole15.06.2010PR £ód¼2R1
25.EN57-761PR Bydgoszcz22.06.2010PR £ód¼2R1
26.EN57-1145PR Wroc³aw28.06.2010PR £ód¼1R4
27.EN57-702PR Bydgoszcz06.07.2010PR £ód¼2R1
28.EN57-1241PR £ód¼09.07.2010PR £ód¼1R2
29.EN57-1303PR Wroc³aw20.07.2010PR £ód¼1R2
30.EN57-1300PR Bia³ystok28.07.2010PR £ód¼1R2
31.EN57-1237PR Wroc³aw02.08.2010PR £ód¼1R3
32.EN57-1183PR Olsztyn09.08.2010PR £ód¼1R3
33.EN57-955PR Katowice19.08.2010PR £ód¼1R3
34.EN57-1246PR £ód¼30.08.2010PR £ód¼1R2
35.EN57-1112PR Gdynia06.09.2010PR £ód¼1R3
36.EN57-779PR Olsztyn13.09.2010PR £ód¼2R1
37.EN57-2067PR Bydgoszcz15.09.2010PR £ód¼1R1
38.EN57-1207PR Lublin21.09.2010PR £ód¼1R3
39.EN57-719PR Szczecin29.09.2010PR £ód¼2R1
40.EN57-1242PR £ód¼04.10.2010PR £ód¼1R2
41.EN57-720PR Katowice12.10.2010PR £ód¼1R3
42.EN57-1330PR Lublin19.10.2010PR £ód¼1R2
43.EN57-1338PR Lublin26.10.2010PR £ód¼1R3
44.EN57-1071PR Katowice03.11.2010PR £ód¼1R3
45.EN57-1072PR Katowice10.11.2010PR £ód¼1R3
46.EN57-2065PR Bydgoszcz15.11.2010PR £ód¼1R1
47.EN57-686PR Opole19.11.2010PR £ód¼2R2
48.EN57-1128PR Gdynia24.11.2010PR £ód¼1R2
49.EN57-1552PR Bia³ystok30.11.2010PR £ód¼R9
50.EN57-1534PR Bia³ystok06.12.2010PR £ód¼R
51.EN57-2064PR Bydgoszcz14.12.2010PR £ód¼1R1
52.EN57-1184PR Gdynia15.12.2010PR £ód¼1R3
53.EN57-954PR £ód¼20.12.2010PR £ód¼1R6
54.EN57-1313PR Olsztyn23.12.2010PR £ód¼1R2
55.EN57-694PR Kraków30.12.2010PR £ód¼2R1