POLREGIO
Wielkopolski Zakład w Poznaniu
EN57ALc-2220 / ex. EN57-1672
94 51 2 122 442-8    PL-PREG
94 51 2 122 443-6    PL-PREG
94 51 2 122 444-4    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 550/2220 / 1987
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.04.1987 PFW Wrocław
R 31.12.1992 ZNTK Mińsk Maz.
R6 11.02.2000 ZNTK Mińsk Maz.
R7 31.01.2005 ZNTK Mińsk Maz.
R8 28.12.2010 NEWAG NS
P5/1+M 11.12.2017 ZNTK Mińsk Maz.