POLREGIO
Łódzki Zakład w Łodzi

EN57-1456
94 51 2 122 247-1    PL-PREG
94 51 2 122 248-9    PL-PREG
94 51 2 122 249-7    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 990/334 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G122.12.2004ZNTK Nowy Sącz
1R123.03.2010PR Łódź
1P4/229.04.2015PR Idzikowice