POLREGIO z siedzibą w Warszawie
EN57-1303
94 51 2 122 007-9    PL-PREG
94 51 2 122 008-7    PL-PREG
94 51 2 122 009-5    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 837/181 / 1979
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 17.07.1979 PFW Wrocław
R1 31.08.1980 ZNTK Mińsk Maz.
R2 21.11.1981 ZNTK Mińsk Maz.
S1 21.03.1983 ZNTK Mińsk Maz.
R3 04.06.1984 ZNTK Mińsk Maz.
S2 14.06.1987 ZNTK Mińsk Maz.
R5 31.03.1989 MD Idzikowice
R6 04.10.1990 MD Idzikowice
R9 11.12.1992 ZNTK Mińsk Maz.
R10 22.11.1994 ZNTK Mińsk Maz.
R11 23.05.1997 ZNTK Mińsk Maz.
G1 31.07.2001 ZNTK Mińsk Maz.
1R1 31.08.2005 PR Łódź
1R2 20.07.2010 PR Łódź