POLREGIO
Wielkopolski Zakład w Poznaniu
EN57ALc-2217 / ex. EN57-1765
94 51 2 122 553-2    PL-PREG
94 51 2 122 554-0    PL-PREG
94 51 2 122 555-7    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 649/2217 / 1989
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 29.11.1989 PFW Wrocław
R5 30.11.2004 ZNTK Mińsk Maz.
R6 29.10.2010 NEWAG NS
P5/1+M 02.11.2017 ZNTK Mińsk Maz.