Przewozy Regionalne
Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57-1234
94 51 2 121 887-5    PL-PREG
94 51 2 121 888-3    PL-PREG
94 51 2 121 889-1    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 768 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R1002.11.1999ZNTK Mińsk Maz.
G131.01.2005ZNTK Mińsk Maz.
1R112.05.2010PR £ód¼
PRZETARG
26.04.2019