Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1047
94 51 2 121 674-7    PL-PREG
94 51 2 121 675-4    PL-PREG
94 51 2 121 676-2    PL-PREG

5B 6B 5B - 580 / 1975
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R131.07.1976ZNTK Mińsk Maz.
R230.07.1977ZNTK Mińsk Maz.
S105.10.1978ZNTK Mińsk Maz.
R309.01.1980ZNTK Mińsk Maz.
R407.05.1981ZNTK Mińsk Maz.
S228.11.1982ZNTK Mińsk Maz.
R526.05.1984ZNTK Mińsk Maz.
R625.02.1986ZNTK Mińsk Maz.
S306.07.1988ZNTK Mińsk Maz.
R729.12.1990ZNTK Mińsk Maz.
R1130.07.1993ZNTK Mińsk Maz.
G129.11.1997ZNTK Mińsk Maz.
1R114.11.2000ZNTK Mińsk Maz.
1R218.02.2005ZNTK Mińsk Maz.
1R326.04.2010PR £ód¼
+++
23.09.2016