POLREGIO
Dolnośląski Zakład we Wrocławiu
EN57-1256
94 51 2 121 938-6    PL-PREG
94 51 2 121 939-4    PL-PREG
94 51 2 121 940-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 790 / 1978
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R 09.04.1991 ZNTK Mińsk Maz.
R 30.11.1993 ZNTK Mińsk Maz.
R 05.09.1997 ZNTK Mińsk Maz.
R 24.10.2000 ZNTK Mińsk Maz.
G1 30.12.2004 ZNTK Nowy Sącz
1R1 07.04.2010 PR Łódź
1P4/2 05.05.2015 PR Idzikowice
1P4/3 06.08.2021 ZNT Kruszewiec