Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

POLREGIO
Pomorski Zakład w Gdyni

EN57-1184
94 51 2 122 979-9    PL-PREG
94 51 2 122 980-7    PL-PREG
94 51 2 122 981-5    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 718 / 1977
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G130.11.1998ZNTK Mińsk Maz.
1R204.10.2005PR Łódź
1R315.12.2010PR Łódź
1P4/419.12.2016PR Idzikowice