POLREGIO
Pomorski Zak³ad w Gdyni

EN57ALd-2209 / ex. EN57-1721
94 51 2 122 508-6    PL-PREG
94 51 2 122 509-4    PL-PREG
94 51 2 122 510-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 603/2209 / 1988
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.25.08.1988PFW Wroc³aw
R512.01.2005ZNTK Mińsk Maz.
R625.05.2010PR £ód¼
P5/1+M30.11.2017ZNTK Mińsk Maz.