Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-963
94 51 2 121 500-4    PL-PREG
94 51 2 121 501-2    PL-PREG
94 51 2 121 502-0    PL-PREG

5B 6B 5B - 496 / 1973
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G122.05.1991ZNTK Mińsk Maz.
1R331.08.2000ZNTK Mińsk Maz.
1R412.04.2005ZNTK Mińsk Maz.
1R520.12.2010NEWAG NS
PRZETARG
26.07.2016