Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1131
94 51 2 121 782-8    PL-PREG
94 51 2 121 783-6    PL-PREG
94 51 2 121 784-4    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 665 / 1977
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S129.08.1980ZNTK Mińsk Maz.
G130.09.1997ZNTK Mińsk Maz.
1R218.01.2005ZNTK Mińsk Maz.
1R305.03.2010PR £ód¼
PRZETARG
15.04.2019