Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1145
94 51 2 121 671-3    PL-PREG
94 51 2 121 672-1    PL-PREG
94 51 2 121 673-9    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 679 / 1977
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R110.08.1978ZNTK Mińsk Maz.
R231.10.1979ZNTK Mińsk Maz.
S124.10.1980ZNTK Mińsk Maz.
R312.01.1982ZNTK Mińsk Maz.
R410.05.1983ZNTK Mińsk Maz.
S230.10.1984ZNTK Mińsk Maz.
R507.07.1986ZNTK Mińsk Maz.
R607.12.1987ZNTK Mińsk Maz.
S328.07.1989ZNTK Mińsk Maz.
R711.12.1990ZNTK Mińsk Maz.
R819.01.1993ZNTK Mińsk Maz.
G131.08.1995ZNTK Mińsk Maz.
1R130.05.1998ZNTK Mińsk Maz.
1R220.03.2001ZNTK Mińsk Maz.
1R330.04.2005ZNTK Mińsk Maz.
1R428.06.2010PR £ód¼
+++
23.09.2016