POLREGIO z siedzib± w Warszawie

EN57-1818
94 51 2 122 625-8    PL-PREG
94 51 2 122 626-6    PL-PREG
94 51 2 122 627-4    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 703 / 1991
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.29.01.1991PFW Wroc³aw
R629.08.2005ZNTK Mińsk Maz.
R718.02.2010ZUT REMTRAK
P4/823.04.2015PR Idzikowice