POLREGIO
Wielkopolski Zakład w Poznaniu

ED72-019
94 51 2 130 285-1    PL-PREG
94 51 2 130 286-9    PL-PREG
94 51 2 130 287-7    PL-PREG
94 51 2 130 288-5    PL-PREG

5Bs 6Bs 6Bs 5Bs - 782 / 1995
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.12.1995PFW Wrocław
R326.08.2005T.S. Opole
R430.09.2010ZNTK Mińsk Maz.
P4/516.07.2015PR Idzikowice