POLREGIO
Opolski Zakład w Opolu
EN57-108
94 51 2 120 915-5    PL-PREG
94 51 2 120 916-3    PL-PREG
94 51 2 120 917-1    PL-PREG

5B 6B 5B - 111 / 1965
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
G1 19.07.1976 ZNTK Mińsk Maz.
1R11 14.04.2000 ZNTK Mińsk Maz.
G2 30.04.2005 ZNTK Mińsk Maz.
2R1 15.06.2010 PR Łódź
2P4/2 30.06.2015 PR Idzikowice