POLREGIO
Podkarpacki Zak³ad w Rzeszowie

EN57-1466
94 51 2 122 265-3    PL-PREG
94 51 2 122 266-1    PL-PREG
94 51 2 122 267-9    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 1000/344 / 1981
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.23.12.1981PFW Wroc³aw
R112.07.1983ZNTK Mińsk Maz.
R204.09.1984ZNTK Mińsk Maz.
S112.11.1985ZNTK Mińsk Maz.
R310.09.1987ZNTK Mińsk Maz.
R415.12.1988ZNTK Gdańsk
S228.06.1991ZNTK Mińsk Maz.
R706.01.1993ZNTK Mińsk Maz.
R810.04.1995ZNTK Mińsk Maz.
R929.12.1999ZNTK Mińsk Maz.
G115.12.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R126.02.2010PR £ód¼
1P4/216.02.2016PR Idzikowice