Przewozy Regionalne
Oddzia³ Lubelski z siedzib± w Lublinie

EN57-1710
94 51 2 122 496-4    PL-PREG
94 51 2 122 497-2    PL-PREG
94 51 2 122 498-0    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 588 / 1988
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.27.04.1988PFW Wroc³aw
R625.11.2004ZNTK Mińsk Maz.
R711.02.2010PR £ód¼
PRZETARG
17.07.2015