POLREGIO
Lubelski Zakład w Lublinie
EN57-1708
94 51 2 122 490-7    PL-PREG
94 51 2 122 491-5    PL-PREG
94 51 2 122 492-3    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 586 / 1988
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 31.03.1988 PFW Wrocław
R6 16.11.2004 ZNTK Mińsk Maz.
R7 09.02.2010 PR Łódź
R8 19.11.2013 PR Łódź