POLREGIO
Podlaski Zakład w Białymstoku
EN57-1300
94 51 2 122 004-6    PL-PREG
94 51 2 122 005-3    PL-PREG
94 51 2 122 006-1    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 834/178 / 1979
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 29.06.1979 PFW Wrocław
R1 29.11.1980 ZNTK Mińsk Maz.
G1 31.10.2000 ZNTK Mińsk Maz.
1R1 30.05.2005 PR Łódź
1R2 28.07.2010 PR Łódź
1P4/3 14.09.2015 PR Idzikowice