Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1552
94 51 2 122 388-3    PL-PREG
94 51 2 122 389-1    PL-PREG
94 51 2 122 390-9    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 430 / 1983
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R824.01.2005ZNTK Mińsk Maz.
R930.11.2010PR £ód¼
PRZETARG
08.01.2019