POLREGIO
Małopolski Zakład w Krakowie

EN57-1281
94 51 2 121 983-2    PL-PREG
94 51 2 121 984-0    PL-PREG
94 51 2 121 985-7    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 815/159 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R928.06.2000ZNTK Mińsk Maz.
G130.11.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R119.04.2010PR Łódź
1P4/208.03.2018ZNT Kruszewiec