POLREGIO
Lubelski Zak³ad w Lublinie

EN57-719
94 51 2 121 080-7    PL-PREG
94 51 2 121 081-5    PL-PREG
94 51 2 121 082-3    PL-PREG

5B 6B 5B - 252 / 1968
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G129.10.1982ZNTK Mińsk Maz.
1R1028.02.2002ZNTK Mińsk Maz.
G230.06.2005ZNTK Mińsk Maz.
2R129.09.2010PR £ód¼
2P4/230.01.2017ZNTK Mińsk Maz.