Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-938
94 51 2 121 437-9    PL-PREG
94 51 2 121 438-7    PL-PREG
94 51 2 121 439-5    PL-PREG

5B 6B 5B - 471 / 1973
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S219.09.1978ZNTK Mińsk Maz.
R506.10.1979ZNTK Mińsk Maz.
R618.05.1981ZNTK Mińsk Maz.
G1     04.1988ZNTK Mińsk Maz.
1R626.01.2005ZNTK Mińsk Maz.
1R722.12.2010ZNLE Gliwice
PRZETARG
10.11.2016