1. Naprawy g³ówne z modernizacj± lokomotyw serii EU07 / EP07 dla PKP Przewozy Regionalne:


H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu (14):

Lp. Seria i numer Seria i numer po M Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EP07-521EP07-1019PR Wroc³aw08.01.2008FPS PoznańG1+M
2.EU07-420EP07-1029PR Wroc³aw24.01.2008FPS PoznańG1+M
3.EU07-425EP07-1032PR Wroc³aw05.02.2008FPS PoznańG1+M
4.EU07-487EP07-1028PR Wroc³aw13.02.2008FPS PoznańG1+M
5.EP07-354EP07-1030PR Wroc³aw16.02.2008FPS PoznańG1+M
6.EP07-447EP07-1031PR Wroc³aw19.02.2008FPS PoznańG1+M
7.EU07-439EP07-1043PR Wroc³aw21.02.2008FPS PoznańG1+M
8.EP07-431EP07-1046PR Gdynia26.02.2008FPS PoznańG1+M
9.EU07-507EP07-1044PR Wroc³aw29.02.2008FPS PoznańG1+M
10.EP07-346EP07-1045PR Wroc³aw10.03.2008FPS PoznańG1+M
11.EU07-464EP07-1061PR Wroc³aw17.03.2008FPS PoznańG1+M
12.EU07-526EP07-1062PR Gdynia25.03.2008FPS PoznańG1+M
13.EP07-350EP07-1063PR Gdynia27.03.2008FPS PoznańG1+M
14.EP07-378EP07-1064PR Gdynia27.03.2008FPS PoznańG1+M
ZNTK Mińsk Maz. (6):

Lp. Seria i numer Seria i numer po M Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EU07-393EP07-1042PR Wroc³aw15.01.2008ZNTK Mińsk Maz.G1+M
2.EU07-438EP07-1047PR Wroc³aw25.01.2008ZNTK Mińsk Maz.G1+M
3.EU07-333EP07-1052PR Wroc³aw31.01.2008ZNTK Mińsk Maz.G1+M
4.EU07-042EP07-1068PR Gdynia17.03.2008ZNTK Mińsk Maz.G2+M
5.EU07-044EP07-1069PR Gdynia20.03.2008ZNTK Mińsk Maz.G2+M
6.EU07-027EP07-1040PR Gdynia27.03.2008ZNTK Mińsk Maz.G2+M
RELOC Craiova (2):

Lp. Seria i numer Seria i numer po M Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EU07-024EP07-1065PR Wroc³aw16.01.2008RELOC CraiovaG2+M
2.EU07-231EP07-1066PR Wroc³aw16.01.2008RELOC CraiovaG2+M
ZNTK Ole¶nica (12):

Lp. Seria i numer Seria i numer po M Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EU07-449EP07-1037PR Wroc³aw31.01.2008ZNTK Ole¶nicaG1+M
2.EU07-396EP07-1038PR Wroc³aw31.01.2008ZNTK Ole¶nicaG1+M
3.EU07-054EP07-1051PR Wroc³aw31.01.2008ZNTK Ole¶nicaG2+M
4.EU07-313EP07-1050PR Wroc³aw08.02.2008ZNTK Ole¶nicaG1+M
5.EU07-056EP07-1053PR Wroc³aw22.02.2008ZNTK Ole¶nicaG2+M
6.EU07-419EP07-1054PR Wroc³aw29.02.2008ZNTK Ole¶nicaG1+M
7.EU07-430EP07-1056PR Wroc³aw29.02.2008ZNTK Ole¶nicaG1+M
8.EU07-436EP07-1057PR Wroc³aw29.02.2008ZNTK Ole¶nicaG1+M
9.EU07-075EP07-1006PR Wroc³aw02.06.2008ZNTK Ole¶nicaG2+M
10.EU07-007EP07-1067PR Wroc³aw02.06.2008ZNTK Ole¶nicaG2+M
11.EU07-315EP07-1014PR Wroc³aw17.06.2008ZNTK Ole¶nicaG1+M
12.EU07-006EP07-1049PR Wroc³aw17.07.2008ZNTK Ole¶nicaG2+M
NEWAG Nowy S±cz (4):

Lp. Seria i numer Seria i numer po M Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EU07-143EP07-1015PR Wroc³aw11.02.2008NEWAG NSG2+M
2.EU07-016EP07-1048PR Wroc³aw25.02.2008NEWAG NSG2+M
3.EU07-165EP07-1060PR Wroc³aw29.02.2008NEWAG NSG2+M
4.EU07-163EP07-1058PR Wroc³aw06.03.2008NEWAG NSG2+M
ZNLE Gliwice (1):

Lp. Seria i numer Seria i numer po M Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EU07-099EP07-1020PR Wroc³aw03.10.2008ZNLE GliwiceG2+M
2. Naprawy rewizyjne i g³ówne wykonywane w ZNTK Mińsk Maz.:


ZNTK Mińsk Maz. (76):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1720PR Katowice07.01.2008ZNTK Mińsk Maz.R6
2.EN57-1457PR Kraków09.01.2008ZNTK Mińsk Maz.R10
3.EN57-812PR Szczecin10.01.2008ZNTK Mińsk Maz.G2
4.EN57-1603PR Olsztyn14.01.2008ZNTK Mińsk Maz.R
5.EN57-1468PR Katowice17.01.2008ZNTK Mińsk Maz.R
6.EN57-1187PR Opole21.01.2008ZNTK Mińsk Maz.R11
7.EN57-1731PR Katowice24.01.2008ZNTK Mińsk Maz.R
8.EN57-1443PR Katowice29.01.2008ZNTK Mińsk Maz.R
9.EN57-780PR Wroc³aw30.01.2008ZNTK Mińsk Maz.G2
10.EN57-852PR Opole31.01.2008ZNTK Mińsk Maz.G2
11.EN57-869PR Katowice31.01.2008ZNTK Mińsk Maz.1R6
12.EN57-1405PR Katowice31.01.2008ZNTK Mińsk Maz.R7
13.EN57-1409PR Katowice31.01.2008ZNTK Mińsk Maz.R7
14.EN57-1420PR Kraków28.02.2008ZNTK Mińsk Maz.R11
15.EN71-005PR Kraków29.02.2008ZNTK Mińsk Maz.1R
16.EN57-726PR Bydgoszcz07.03.2008ZNTK Mińsk Maz.G2
17.EN57-1015PR Poznań07.03.2008ZNTK Mińsk Maz.1R8
18.EN57-992PR Katowice10.03.2008ZNTK Mińsk Maz.1R4
19.EN57-837PR Wroc³aw27.03.2008ZNTK Mińsk Maz.1R10
20.ED72-010PR Kraków28.03.2008ZNTK Mińsk Maz.R4
21.EN57-934PR Katowice31.03.2008ZNTK Mińsk Maz.G2
22.EN57-1822PR Katowice31.03.2008ZNTK Mińsk Maz.R5
23.ED72-001PR Bydgoszcz31.03.2008ZNTK Mińsk Maz.R5
24.EN57-1687PR Opole10.04.2008ZNTK Mińsk Maz.R6
25.ED72-009PR Kraków11.04.2008ZNTK Mińsk Maz.R4
26.EN57-1307PR Katowice16.04.2008ZNTK Mińsk Maz.R11
27.EN71-020PR Kraków24.04.2008ZNTK Mińsk Maz.1R3
28.EN57-1602PR Opole28.04.2008ZNTK Mińsk Maz.R7
29.EN57-678PR Wroc³aw29.04.2008ZNTK Mińsk Maz.G2
30.EN57-1775PR Szczecin30.04.2008ZNTK Mińsk Maz.R6
31.EN57-866PR Kraków08.05.2008ZNTK Mińsk Maz.1R8
32.EN57-679PR Wroc³aw12.05.2008ZNTK Mińsk Maz.G2
33.EN57-1576PR Kraków12.05.2008ZNTK Mińsk Maz.R8
34.EN57-1546PR Katowice20.05.2008ZNTK Mińsk Maz.R
35.ED72-008PR Kraków21.05.2008ZNTK Mińsk Maz.R4
36.EN57-924PR Kraków27.05.2008ZNTK Mińsk Maz.1R11
37.EN71-037PR Kraków30.05.2008ZNTK Mińsk Maz.1R
38.EN57-093PR Katowice31.05.2008ZNTK Mińsk Maz.1R8
39.EN57-981PR Katowice06.06.2008ZNTK Mińsk Maz.1R5
40.EN71-025PR Kraków20.06.2008ZNTK Mińsk Maz.1R
41.EN57-811PR Poznań27.06.2008ZNTK Mińsk Maz.1R
42.ED72-003PR Bydgoszcz28.06.2008ZNTK Mińsk Maz.R5
43.EN57-1789PR Bydgoszcz30.06.2008ZNTK Mińsk Maz.R7
44.EN57-890PR Wroc³aw08.07.2008ZNTK Mińsk Maz.1R5
45.EN71-010PR Kraków09.07.2008ZNTK Mińsk Maz.1R2
46.EN57-977PR Szczecin21.07.2008ZNTK Mińsk Maz.1R6
47.EN57-828PR Lublin30.07.2008ZNTK Mińsk Maz.1R5
48.EN57-019PR Kraków31.07.2008ZNTK Mińsk Maz.2R5
49.EN57-762PR Wroc³aw31.07.2008ZNTK Mińsk Maz.1R8
50.EN57-1312PR Opole08.08.2008ZNTK Mińsk Maz.R11
51.EN57-970PR Wroc³aw25.08.2008ZNTK Mińsk Maz.1R6
52.EN57-940PR Katowice28.08.2008ZNTK Mińsk Maz.1R4
53.EN57-1039PR Wroc³aw29.08.2008ZNTK Mińsk Maz.1R5
54.EN57-1101PR Olsztyn29.08.2008ZNTK Mińsk Maz.1R
55.EN57-742PR Katowice30.08.2008ZNTK Mińsk Maz.1R
56.EN57-1007PR Opole16.09.2008ZNTK Mińsk Maz.1R3
57.EN57-1806PR Kraków23.09.2008ZNTK Mińsk Maz.R5
58.EN57-1776PR Szczecin25.09.2008ZNTK Mińsk Maz.R6
59.EN71-002PR Kraków30.09.2008ZNTK Mińsk Maz.1R3
60.EN57-1815PR Katowice14.10.2008ZNTK Mińsk Maz.R
61.EN57-1512PR Opole17.10.2008ZNTK Mińsk Maz.R9
62.EN57-1016PR £ód¼24.10.2008ZNTK Mińsk Maz.1R7
63.EN57-877PR Bydgoszcz31.10.2008ZNTK Mińsk Maz.1R8
64.EN57-898PR Wroc³aw31.10.2008ZNTK Mińsk Maz.1R8
65.EN57-1034PR Katowice03.11.2008ZNTK Mińsk Maz.1R4
66.EN57-987PR Katowice19.11.2008ZNTK Mińsk Maz.1R4
67.EN57-967PR Lublin27.11.2008ZNTK Mińsk Maz.1R5
68.EN57-056PR Katowice28.11.2008ZNTK Mińsk Maz.2R4
69.EN57-774PR Wroc³aw28.11.2008ZNTK Mińsk Maz.1R9
70.EN57-939PR Wroc³aw28.11.2008ZNTK Mińsk Maz.1R6
71.EN57-1921PR Olsztyn28.11.2008ZNTK Mińsk Maz.R
72.EN57-816PR Katowice23.12.2008ZNTK Mińsk Maz.1R7
73.EN57-1816PR Katowice30.12.2008ZNTK Mińsk Maz.R
74.EN57-667PR Poznań31.12.2008ZNTK Mińsk Maz.1R
75.EN57-858PR Kraków31.12.2008ZNTK Mińsk Maz.1R9
76.EN57-997PR Katowice31.12.2008ZNTK Mińsk Maz.1R5
3. Naprawy rewizyjne i g³ówne wykonywane w PESA Bydgoszcz:


PESA Bydgoszcz (26):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-727PR Bydgoszcz14.01.2008PESA Bydgoszcz1R9
2.EN57-879PR Bydgoszcz28.02.2008PESA Bydgoszcz1R8
3.EN57-911PR Bydgoszcz29.02.2008PESA Bydgoszcz1R6
4.EN57-1030PR Poznań29.02.2008PESA Bydgoszcz1R8
5.EN57-1226PR £ód¼28.03.2008PESA BydgoszczR9
6.EN57-810PR Szczecin31.03.2008PESA BydgoszczG2
7.EN57-1026PR Poznań31.03.2008PESA Bydgoszcz1R5
8.EN57-834PR Wroc³aw22.04.2008PESA Bydgoszcz1R8
9.EN57-1608PR Olsztyn24.04.2008PESA BydgoszczR
10.EN57-792PR Opole30.04.2008PESA BydgoszczG2
11.EN57-606PR Poznań21.05.2008PESA Bydgoszcz1R
12.EN57-1415PR Katowice27.05.2008PESA BydgoszczR8
13.EN57-1953PR Szczecin30.05.2008PESA BydgoszczR4
14.EN57-1583PR Olsztyn06.06.2008PESA BydgoszczR
15.EN57-1522PR Szczecin26.06.2008PESA BydgoszczR10
16.EN57-1519PR Szczecin30.06.2008PESA BydgoszczR10
17.EN57-1296PR Szczecin23.07.2008PESA BydgoszczR9
18.EN57-673PR Poznań31.07.2008PESA BydgoszczG2
19.EN57-709PR Wroc³aw31.07.2008PESA Bydgoszcz1R10
20.EN57-736PR Bydgoszcz21.08.2008PESA Bydgoszcz1R9
21.EN57-1515PR Szczecin29.08.2008PESA BydgoszczR10
22.EN57-849PR Bydgoszcz18.09.2008PESA Bydgoszcz1R6
23.EN57-634PR Poznań30.09.2008PESA Bydgoszcz1R6
24.EN57-671PR Poznań28.10.2008PESA Bydgoszcz1R
25.EN57-847PR £ód¼14.11.2008PESA BydgoszczG2
26.EN57-976PR Szczecin24.11.2008PESA Bydgoszcz1R5
4. Naprawy rewizyjne wykonywane w ZUT REMTRAK w Idzikowicach:


ZUT REMTRAK Sp. z o.o. w Toruniu (3):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN71-017PR Kraków27.03.2008ZUT REMTRAK1R3
2.EN71-022PR Kraków03.04.2008ZUT REMTRAK2R2
3.EN71-009PR Kraków23.04.2008ZUT REMTRAK1R4
5. Naprawy rewizyjne wykonywane przez PKP Przewozy Regionalne w PRST Idzikowice:


PR £ód¼ (45):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1124PR Wroc³aw02.01.2008PR £ód¼1R4
2.EN57-1125PR Wroc³aw09.01.2008PR £ód¼1R4
3.EN57-112PR Katowice15.01.2008PR £ód¼2R1
4.EN57-042PR Katowice23.01.2008PR £ód¼2R
5.EN57-1399PR Katowice29.01.2008PR £ód¼1R1
6.EN57-1096PR Bydgoszcz08.02.2008PR £ód¼1R3
7.EN57-1050PR Kraków19.02.2008PR £ód¼1R3
8.EN57-1229PR Szczecin26.02.2008PR £ód¼1R1
9.EN71-012PR Kraków06.03.2008PR £ód¼1R3
10.EN71-008PR Kraków19.03.2008PR £ód¼1R4
11.EN57-1035PR Katowice28.03.2008PR £ód¼1R3
12.EN57-936PR Katowice03.04.2008PR £ód¼1R4
13.EN57-1266PR Szczecin14.04.2008PR £ód¼1R1
14.EN57-206PR Bia³ystok16.04.2008PR £ód¼1R1
15.EN57-1056PR Bia³ystok24.04.2008PR £ód¼1R1
16.EN57-1114PR Kraków05.05.2008PR £ód¼1R3
17.EN57-1080PR Kraków13.05.2008PR £ód¼1R3
18.EN57-1021PR Katowice13.06.2008PR £ód¼1R3
19.EN57-1252PR £ód¼13.06.2008PR £ód¼1R1
20.EN57-1479PR £ód¼13.06.2008PR £ód¼R10
21.EN57-1065PR Kraków19.06.2008PR £ód¼1R4
22.EN57-1408PR Katowice27.06.2008PR £ód¼1R2
23.EN57-1097PR Bydgoszcz30.06.2008PR £ód¼1R3
24.EN57-1019PR £ód¼15.07.2008PR £ód¼2R1
25.EN57-1085PR Poznań18.07.2008PR £ód¼1R1
26.EN57-1045PR Wroc³aw23.07.2008PR £ód¼1R4
27.EN57-1142PR Kraków30.07.2008PR £ód¼1R2
28.EN57-1044PR £ód¼06.08.2008PR £ód¼1R4
29.EN57-1940PR Wroc³aw14.08.2008PR £ód¼R5
30.EN57-1141PR Poznań26.08.2008PR £ód¼1R3
31.EN57-1386PR Katowice02.09.2008PR £ód¼1R2
32.EN57-1012PR Kraków10.09.2008PR £ód¼1R4
33.EN57-1163PR Bydgoszcz17.09.2008PR £ód¼1R2
34.EN57-1441PR Wroc³aw29.09.2008PR £ód¼1R1
35.EN57-1440PR Wroc³aw07.10.2008PR £ód¼1R1
36.EN57-1803PR Opole14.10.2008PR £ód¼R5
37.EN57-813PR Katowice22.10.2008PR £ód¼2R1
38.EN57-1387PR Opole31.10.2008PR £ód¼1R1
39.EN57-1332PR Olsztyn06.11.2008PR £ód¼1R1
40.EN57-1730PR Opole19.11.2008PR £ód¼R6
41.EN57-651PR Katowice27.11.2008PR £ód¼2R1
42.EN57-1086PR Kraków02.12.2008PR £ód¼1R2
43.EN57-1327PR Lublin10.12.2008PR £ód¼1R3
44.EN57-958PR Katowice17.12.2008PR £ód¼1R3
45.EN57-1797PR Kraków23.12.2008PR £ód¼R5